KIRÁLYI Fejér megyét

Fejér megye a történelmi Magyarország királyi vármegyéje. A megye nem lehet alárendeltje a királyi városnak, a megyeszékhelynek. Nemzeti méltóságát csak úgy állíthatjuk helyre, ha megállítjuk a városok túlzsúfoltságát: a nagyváros és vidék csak egymásra utalva, nem egymás rovására működhet egészségesen.
Kiemelten támogatjuk a vidéki hagyományőrző csoportokat és a nemzeti identitás megőrzésének minden formáját.

ÖNFENNTARTÓ Fejér megyét

Önfenntartó településeket és járásokat szeretnénk, ahol a helyi élelmiszertermelés mellett helyben fel is dolgozzuk, ami helyi további munkahelyeket teremt, hiszen hozzáadott értéket igényel. Vidéki vállalkozások kiemelt támogatása mellett további munkahelyeket kívánunk teremteni, ezáltal az ingázás okozta fáradalmakat csökkentenénk és a nem megyei jogú városok elnéptelenedését kívánjuk megakadályozni.

ÉLHETŐ Fejér megyét

Olyan megyében akarunk élni, ahol mindenkinek a lakóhelyéhez legközelebb van esélye dolgozni, és megéri a hagyományos, mezőgazdasági termelésben, vagy az ahhoz kapcsolódó feldolgozásban elhelyezkedni - és ebben helye van elesetteknek, fogyatékkal élőknek és hátrányos helyzetűeknek.

ELÉRHETŐ Fejér megyét

A vidék Magyarországának megmaradásának, megerősödésének záloga a szolgáltatások javuló, városi szintű színvonala: a posta, az orvosi ellátás minden településen álljon rendelkezésre XXI.századi körülmények között. Minden településen legyen bölcsőde, óvoda és legalább alsó tagozat. Az internetes sávszélességet és lefedettséget a kornak megfelelően mindenhol megfelelő mértékben kell növelni. Minden településen biztosítani kell a pénzkiadó automaták üzemelését.

ZÖLD Fejér megyét

Magyarország természeti értékeinek megőrzése alapvető feladatunk. A természetvédelmi területeket nem csak megőrizzük, bővítjük, de mindenki számára elérhetővé tesszük - megszüntetve egyes vállalkozások kisajátító magatartását. Zöld programunkban a szennyezések, szemetelések elleni sokkal szigorúbb fellépést indítványozzuk. A vadgazdálkodásban, a termőföldek védelmében és a természetes vizeink megőrzésében kizárólag Magyarország, az eljövendő nemzedékek, a magyar nemzet érdekeit tartjuk szem előtt: semmi sem kerülhet kiárusításra és veszélyeztetésre.

SPORTOS Fejér megyét

Támogatjuk az egészségmegőrző szabadidős tevékenységeket: az aktív pihenést biztosító vidéki, falusi turizmust. Elsősorban a helyben elérhető tömegsportot, szabadidősportot kívánjuk erősíteni - infrastrukturális és működési segítségnyújtással.

LENDÜLETES Fejér megyét

Fejér megye közlekedésfejlesztésének kulcsa a Budapest tehermentesítésére is tervezett Komárom-Székesfehérvár-Kecskemét gyorsforgalmi útvonal mielőbbi fejlesztése, amellyel a 81-es „halálút” biztonságos, 2x2-sávosra bővítésével életeket menthetünk meg - míg a megye elmaradottabb déli területeinek biztosítjuk a felzárkózás esélyét. A tömegközlekedést ésszerűsíteni kívánjuk, a párhuzamos járatok megszüntetésével, járatok sűrítésével és települések közötti kisebb kapacitású környezettudatos járatok bevezetésével.