“Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát.”
Ma van a lengyel-magyar barátság napja.
A Válasz Független Civilek is néma koszorúzással fejezték ki tiszteletüket a két nemzet évezredes barátsága előtt a katyni vérengzés emlékére állított keresztnél.
 A két nemzet kapcsolata ezeréves hagyományokra tekint vissza, tisztelettel adózunk ez előtt a barátság és szövetségi rendszer előtt!
„Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódtak és láthatatlanul egybefonódtak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének feltétele.”
A történelem folyamán nagyrészt szoros dinasztikus kapcsolat jellemezte a két ország előkelőinek kapcsolatát. Álljanak itt a legfontosabb kapcsolódások:
Géza fejedelem második felesége Adelajda.
Bezprym herceg -Veszprém névadója.
I. Béla felesége, Szent László édesanyja Szent Kinga (Kunigunda).
I. Károly felesége, Nagy Lajos édesanyja és lánya, Anjou Hedvig (Jadwiga).
I.és II. Ulászló, illetve II. Lajos zapolyai János és Báthory István feleségei.
A másik fontos terület egymás szabadságtörekvéseinek kölcsönös támogatása:
Az 1830-as lengyel felkelés melletti kiállás.
Lengyel részvétel az 1848-49-es szabadságharc küzdelmeiben .
Lengyel menekültek befogadása a második világháború idején (1939-)1956. október 23-i tüntetés a lengyelek mellett.
A harmadik pedig a vallási (katolikus) kapcsolatok:
Jasna Góra-i pálos kolostor (magyar alapítású szerzetesrend).
A częstochowai Fekete Madonna magyar tisztelete.
II. Szent János Pál pápa személye.