Dr. Boór Ferenc

Dr. Boór Ferenc

59 éves tudományos munkatárs, 13. választókerület

Választókerületi programom

Székesfehérvárott születtem, a Felsővárosban nevelkedtem, majd a Palota város határában és a Szent Gellért utcában épített családi házban éltem a családommal, mielőtt szüleim korábbi lakhelyére, az Öreghegyre költöztem. Felnőtt fiam is gépészmérnökként dolgozik Fehérvárott, lányom országjáró építészmérnökként kezdte meg éppen családgyarapító életét a megyében.

Okleveles gépészmérnöki és matematikai modellezés szakmérnöki diplomát szereztem a Műegyetemen, és ott is doktoráltam. A BME Gyártástudomány és -technológia Tanszékén és egyéni vállalkozóként dolgozom.

A Fejér Szövetség, az Alba Regia Civitas Rend és az Országzászló Védnöki Testület alapító társelnökeként, a Fejér MAG Egyesület elnökeként veszek részt a fehérvári, Fejér megyei és országos közéletben. A Szövetség és tagjai voltak a fővállalkozói a maroshegyi székelykapu, a Felsővárosi Általános Iskola fedett kemencéje beruházásainak, a Koronázó tér 4. számú épület homlokzatán helyreállított „felajánlás dombormű” beruházásának és avatásának, amint az országos figyelmet kapott Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség, a Gazdatanácsok Szövetsége alkotmányossági és törvényességi küzdelmeinek. A Magyar Nemzeti Gárda, a Vitézek Történelmi Rendje tiszteletbeli tagjaként és a Szent György Lovagrend lovagjaként törekszem erősíteni az összefogást a nemzeti érzelmű szervezetekkel.

2016-ban a Magyarok Világszövetsége tagjaként (2018-ig megyei elnökként) a Magyarok IX. Világkongresszusa Nagyboldogasszony napi Nyitókonferenciáját is ebben a szellemben szerveztem Fehérvárott. A Fejér Szövetség a HVIM és a VÁLASZ támogatásával tárta még szélesebbre a társadalmi összefogást az elmúlt években az Országzászló tér és az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért, melynek emlékezetes eseményei voltak a földereklye és az Országzászló szentelése, avatása és az elszakított nemzetrészek képviselőinek részvételével szervezett nagyszabású Trianon megemlékezések.

Kiemelt érdeklődési területem a magyarságtudományi kutatás és ismeretterjesztés, ezért is vállaltam a Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítás országos és Kárpát-medencei terjesztését. Szabadidőmet a városrendezés mellett családom, szőlőskertem művelése és gyümölcsei, hobbi borászat köti le.

Célom Szent István városához, örökségéhez méltó, élhető jelent és emelkedett jövőt biztosító megyei központ teremtése, korszerű településfejlesztés és városrendezés, a határainkon kívüli magyarsággal együttműködő haza- és otthonteremtés.